”I björnlandet”

Mors lilla Olle i skogen gick,

rosor på kinden och solsken i blick.

Läpparna små utav bär äro blå,

bara jag slapp att så ensam här gå!

Brummelibrum, vem lufsar där?